Các mốc thời gian

 1. Nộp tóm tắt: 15/09/2018
 2. Nộp toàn văn báo cáo: 15/10/2018
 3. Thông báo kết quả: 01/11/2018
 4. Nộp bài hoàn thiện: 15/11/2018

Thời gian diễn ra Hội thảo (dự kiến) 21/12/2018

Days
Hours
Minutes
Seconds

Giới thiệu các chủ đề của hội thảo

Conference on Information and Communications Technology-Hội thảo về Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là Hội thảo thường niên, được sáng lập bởi Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Trường Đại học Nha Trang, Sở Thông tin và Truyền thông. Hội thảo được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa các trường đại học và địa điểm tổ chức được các trường đăng cai luân phiên. Hội thảo lần thứ I (ICT2015) đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc (12/2015), lần thứ II (ICT2016) tại Trường Đại học Nha Trang (12/2016). Hội thảo lần thứ III (ICT2017) được tổ chức tại Trường Đại học Đà Lạt ngày 22/12/2017. Hội thảo lần thứ IV (ICT2018) sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Thông tin Liên lạc.
Hội thảo là diễn đàn cho các giảng viên, các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, các kết quả nghiên cứu khoa học, cũng như triển khai các ứng dụng. 

 1. Khoa học máy tính

 2. Công nghệ phần mềm

 3. Công nghệ Mạng & Truyền thông

 4. Hệ thống thông tin

 5. An ninh, an toàn thông tin

 6. Xử lý ảnh, Video và tín hiệu số

 7. IoT, CN 4.0…

Thành viên

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS. Bùi Sơn Hà Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Như Thắng Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Phó trưởng ban
3 PGS.TS. Nguyễn Hà Hải Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Uỷ viên
4 TS. Nguyễn Đình Thi Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Uỷ viên
5 ThS. Nguyễn Thanh Hải Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Uỷ viên
6 TS. Nguyễn Danh Khoa Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc Uỷ viên
7 Bà Nguyễn Thị Trung Thu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa Uỷ viên

ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ QUY CÁCH BÀI BÁO

Bài báo sẽ được viết bằng tiếng Việt, hoặc tiếng Anh trình bày trên MSWord hoặc LaTex theo định dạng chuẩn của IEEE trên khổ giấy A4 và nộp trực tuyến qua hệ thống: https://easychair.org/conferences/?conf=ict20180. Bài báo không quá 6 trang. Bài báo gửi tới Hội thảo sẽ được phản biện độc lập. Nếu được chấp nhận trình bày tại Hội thảo thì sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo có mã ấn phẩm ISBN.

Các tác giả tham gia báo cáo cũng như khách tham dự Hội thảo đều phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, nhằm đảm bảo: Quyền lợi nhận các tài liệu Hội thảo cũng như tham gia các hoạt động khác. Giúp Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo số lượng công việc phù hợp với số người tham gia. Các tác giả gửi bài và khách tham dự có thể đăng ký nhận thư mời tham dự Hội thảo của Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc theo địa chỉ liên hệ: TS. Nguyễn Hồng Giang, Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc.
Email: ictnt.conf@gmail.com

Đơn vị đồng tổ chức

 

Đơn vị tài trợ